Visie

Kinderen moeten kunnen genieten tijdens het leerproces en ze moeten kunnen groeien tot volwaardige burgers. Onderwijs is gelijk met het geven van leven. Het leren is immers geweven in elke gebeurtenis of ervaring die ons leven vorm geeft en ons maakt tot de persoon die we zijn. Het onderwijs moet daarom een zo realistisch mogelijke weerspiegeling zijn van het huidige leven van het kind zoals dat thuis, in de buurt, of op de speelplaats ervaren wordt, maar tegelijkertijd ook een weerspiegeling van het leven van een kind in de toekomstige wereld.

Onze leerlingen leven in een wereld die continu snel en drastisch verandert. Leerlingen moeten naast de basisvaardigheden als lezen, schrijven en rekenen, ook de zogeheten 21ste century vaardigheden leren beheersen. Met onze kracht als grootste schoolbestuur en trendsetter moeten we hogere eisen gaan stellen en hoog reiken: reach high! We moeten gaan voor digitaal onderwijs en Excellentie!

In ons strategisch beleidsplan voor 2016 -2020 presenteren we onze nieuwe visie voor de toekomst.

We omschrijven onze nieuwe visie voor de komende vijf jaren als volgt:
“In 2020 is het Rooms Katholiek onderwijs op Curaçao een uitdagende digitale reis naar Excellentia!”

Wij gaan de jeugd van Curaçao onderwijs van topkwaliteit bieden met hoge eisen en aandacht voor het individuele talent. Elke leerling moet het fijn vinden om naar school te gaan, omdat school ervaren wordt als een uitdagende, boeiende en avontuurlijke reis. Een reis waar leerlingen in een digitale omgeving vertoeven op weg naar het digitale land Excellentia, waar het excelleren in alles wat men doet een vanzelfsprekendheid is.

We gaan onze leerlingen ontwikkelen tot creatieve, talentvolle, digivaardige en verantwoordelijke burgers, die uitmuntend en succesvol willen zijn in alles wat ze doen en bereid zijn zich in te zetten voor het algemeen belang naast het eigen belang.

We bieden dan ook onderwijs dat uitdagend en fascinerend is, maar bovenal onderwijs waar elke leerling daadwerkelijk de kans krijgt op eigen tempo en naar eigen capaciteiten uit te blinken, excellent te zijn. Dit onderwijs realiseren we met een efficiënte en effectieve inzet van moderne technologieën binnen een nieuw en modern onderwijsaanpak/model.

Stichting R.K. Centraal Schoolbestuur - © 2021