Kantoorpersoneel

Functionarissen
De functionarissen zijn onder andere belast met het aansturen van de schoolleiders, mede ontwikkeling van het onderwijs(innovatie)beleid, advisering van de scholen met betrekking tot school c.q. vakoverstijgende onderwijskundige zaken.
Mevr.  S. Yzer ext. 146 s.yzer@rkcs.org
Dhr.  E. Haseth ext. 146 e.haseth@rkcs.org
Mevr.  I. Philbert ext. 146 i.philbert@rkcs.org
Dhr.  T. Thielman ext. 107/108 t.thielman@rkcs.org
Mevr.  J. Cijntje ext. 107/108 j.cijntje@rkcs.org
Mevr.  R.Hofdam ext. 107/108 r.hofdam@rkcs.org
Secretariaat
Het secretariaat geeft ondersteuning aan de directie; de stafafdeling onderwijs (FO en VO Functionarissen); en aan personeel en derden.
Mevr.  S. Brondenstein-Vorm ext. 108 s.brondenstein.secr@rkcs.org
Mevr.  S. Valies ext. 107 s.valies@rkcs.org
Mevr.  L.Rosario ext. 146 lu.rosario@rkcs.org
Mevr.  M. Martina-Brondenstein ext. 101 m.martina.secr@rkcs.org
Receptioniste Mevr.  M. Saunders ext. 100 m.saunders@rkcs.org
Financiële administratie
De afdeling financiële administratie is verantwoordelijk voor het beheer van niet-gesubsidieerde financiën en uitbetaling van de salarissen van het personeel.
De afdeling schooladministratie is onder meer verantwoordelijk voor het bewaken van de administratieve processen binnen de scholen, en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de scholen t.a.v. hun financieel beleid.
Mevr.  M. de Aquino-Bernadina ext. 124 m.bernadina@rkcs.org
Mevr.  L. Godfried-Nisia ext. 121 l.godfried@rkcs.org
Mevr.  E. Apolina-Garcia ext. 120 e.garcia@rkcs.org
Mevr.  N. Angelica-Streder ext. 123 n.angelica@rkcs.org
Mevr.  F. Garia ext. 147 f.garia@rkcs.org
Mevr.  J. Christiaan ext. 160 j.christiaan@rkcs.org
Mevr.  M. Isenia ext. 127 ma.isenia@rkcs.org
Mevr.  E. Rodriguez-Prince ext. 165 e.rodriguez@rkcs.org
Mevr.  N. Casimiri ext. 142 n.casimiri@rkcs.org
Mevr.  L. Inecia ext. 126 l.inecia@rkcs.org
Dhr.  R. Goedgedrag ext. 149 r.goedgedrag@rkcs.org
Mevr.  M.M. de Aquino-Bernadina ext. 124 m.bernadina@rkcs.org
Mevr.  V. Pensut ext. 125 v.pensut@rkcs.org
Mevr.  J. Gil-Paulo ext. 129 j.paulo@rkcs.org
Mevr.  R. Constansia-Petronilla ext. 128 r.constansia@rkcs.org
Afdeling IT
De ICT-afdeling biedt ondersteuning en advies aan de docenten bij het gebruik van ICT in het onderwijs. Het systeembeheer is belast met het oplossen van storingen en problemen en het onderhouden van de hardware. Tevens wordt het leerlingvolgsysteem voor de verschillende schooltypen ontwikkeld en beheerd.
Dhr.  J. Konings ext. 105 j.konings@rkcs.org
Dhr.  E. Pierre ext. 166 e.pierre@rkcs.org
Dhr.  P. Elhage ext. 137 p.elhage@rkcs.org
Dhr.  P. Newton ext. 135 p.newton@rkcs.org
Dhr.  E. Borgschot ext. 159 e.borgschot@rkcs.org
Dhr.  N. Veeris ext. 132 n.veeris@rkcs.org
Dhr.  D. Leito d.leito@rkcs.org
Dhr.  A. Groetelaars a.groetelaars@rkcs.org
Dhr.  Y. Zhu y.zhu@rkcs.org
Dhr.  J. Martina j.martina@rkcs.org
Dhr.  R. de Jezus r.dejezus@rkcs.org
Mevr.  M. Castillo ext. 130 m.castillo@rkcs.org
Mevr.  J. Gersie ext. 169 j.gersie@rkcs.org
Mevr.  F. Paulina ext. 167 f.paulina@rkcs.org
Mevr.  J. Martis ext. 170 ja.martis@rkcs.org
Mevr. Y. Richardson ext. 110 y.richardson@rkcs.org
Dhr. V. Victorina ext. 168 v.victorina@rkcs.org
Dhr.  D. Groenenberg ext. 171 d.groenenberg@rkcs.org
Technische dienst
De scholen krijgen de technische ondersteuning op het gebied van advisering, groot en klein onderhoud.
Dhr.  A. Koeiman ext. 134 a.koeiman@rkcs.org
Dhr.  E. Sambo ext. 164 e.sambo@rkcs.org
Dhr.  R. Koffie r.koffie@rkcs.org
Dhr.  A. Castillo a.castillo@rkcs.org
Dhr.  R. Da Costa Gomez
Dhr.  E. Curiel
Personeelszaken
De HR-afdeling brengt advies uit, geeft begeleiding, informatie en ondersteuning aan zowel de leidinggevenden als de medewerkers op het gebied van arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid.
Mevr.  S. Kwas ext. 118 s.kwas@rkcs.org
Mevr.  S. Angelo ext. 109 s.angelo@rkcs.org
Mevr.  S. Janse-Thomas ext. 117 s.janse-thomas@rkcs.org
Mevr.  M. Nectar ext. 116 m.nectar@rkcs.org
Beleidsmedewerkers
Hieronder vallen de juridische ondersteuning ten aanzien van leerlingen en personeel en advisering en beleidsontwikkeling op het gebied van onderwijs.
 Mevr.  M. Huerta - van Eps ext. 106 m.huerta@rkcs.org
Drukkerij / Offset
De repro verzorgt allerlei print – reprowerkzaamheden zoals kopiëren,zorgen voor het inbinden van readers, vouwen en snijden voor scholen en de ondersteunende afdelingen.
Dhr.  A. Koeiman ext. 134 a.koeiman@rkcs.org
Dhr.  C. Pieternella ext. 141 c.pieternella@rkcs.org
Dhr.  N. Walle ext. 141 n.walle@rkcs.org
School Maatschappelijk Werkers
De schoolmaatschappelijk werker ondersteunt en begeleidt leerlingen, indirect ook docenten en directie bij de aanpak van psychosociale problemen van leerlingen , verleent psychosociale hulp aan leerlingen en levert een bijdrage aan de beleidsvoorbereiding en –ontwikkeling ten aanzien van de hulpverlening.
Mevr.  L. Juliao ext. 155 l.juliao@rkcs.org
Mevr.  C. Kirindongo ext. 153 c.kirindongo@rkcs.org
Mevr.  V. Da Silva ext. 152 v.dasilva@rkcs.org
Mevr.  G. Stroop ext. 156 g.stroop@rkcs.org
Mevr.  G. Jonge ext. 154 g.jonge@rkcs.org
Mevr.  S. John ext. 151 s.john@rkcs.org
Stichting R.K. Centraal Schoolbestuur - © 2023