Benoeming AD per 1 januari 2021

De zoektocht naar een nieuwe algemeen directeur van het RKCS is tot een einde gekomen. Het bestuur van het RKCS heeft mevrouw Royla Pierre per 1 januari 2021 benoemd als Algemeen directeur. Royla Pierre volgt Lisette van Lamoen- Garmers op die sinds augustus 2004 deze rol vervulde.

Eerder al werd de heer Edgar de Palm per 1 september 2020 benoemd als Onderwijsdirecteur van het RKCS. Met de benoeming van de nieuwe algemeen directeur is de driehoofdige directie van het RKCS compleet.

Edgar de Palm is met ingang van 1 september 2020 aangesteld als onderwijsdirecteur bij het RKCS. Hij heeft de lerarenopleiding theologie/ maatschappijleer gevolgd, daarna heeft hij de HBO-opleiding bedrijfsinformatica en 1ste graads-opleiding informatica gevolgd. In de 25 jaar dat hij werkzaam is in het onderwijs heeft hij verschillende functies vervuld, waaronder docent, coördinator en schooldirectie aan het Maria Immaculata Lycuem. De uitdagingen in het onderwijs hebben hem altijd getriggerd om grenzen voor de leerlingen te verleggen en het onderwijs een stap verder te brengen. De uitdaging is telkens weer hoe in het hedendaagse onderwijs de katholieke waarden en normen te brengen, het onderwijs te moderniseren waar elk kind zich in kan ontwikkelen, zich thuis kan voelen, zijn/ haar talenten tot uiting kan brengen en kan excelleren. In de functie van onderwijsdirecteur wil hij samen met alle partners het onderwijs naar een hoger niveau brengen.

Royla heeft een Bachelors degree in General Management en een Masters degree in Human Resources. Na haar studentenjaren is zij in 2007 haar carrière gestart als financieel consulent bij de gemeente Groningen. Vervolgens heeft zij de switch gemaakt naar teamleider HR en later projectleider van verschillende grote projecten. Royla is sinds 2014 werkzaam in het onderwijs op Curaçao. In het onderwijs heeft Royla diverse functies bekleed waaronder die van afdelingshoofd Human resources, beleidsmedewerker en directeur Human resources.  De komende jaren gaat zij met veel passie en bevlogenheid samen met het RKCS-team en alle partners in het onderwijs de kwaliteit van onderwijs en dienstverlening verder bevorderen en deze borgen.

 


Curaçao, 24 november 2020

Stichting R.K. Centraal Schoolbestuur - © 2023