Speech Lisette van Lamoen-Garmers Startconferentie 2018-2019

Beste aanwezigen,

Het thema van vanmorgen:


Dream big, Be creative, Take action

“Dream big, Be creative, Take action, is een thema van alle tijden. Stel je eens voor: Hoe zou de mensheid eruitzien als Jozef niet in zijn droom had gehoord dat hij Maria tot zijn vrouw moest nemen en de zoon die uit haar schoot geboren zou worden, Jezus moest noemen? In de bijbel zijn meer verhalen te vinden waar God via dromen tot de mensen spreekt om zijn plannen te openbaren.

Ook in de recente geschiedenis is gebleken dat dromen – zowel in letterlijke als figuurlijke zin – van grote waarde kunnen zijn. Hoe zou de wereld er nu uitzien als Martin Luther King de goede raad had afgeslagen van zijn dierbare vriendin en Gospel-zangeres Mahayla Jackson? Tijdens zijn beroemde speech van 1963, was het Mahayla Jackson die hem luid toeriep: “Tell them about the dream, Martin. Tell them about the dream”. Op dat moment liet Martin Luther King zijn voorbereide tekst los en sprak hij recht uit zijn hart over de samenleving waar hij steeds van droomde. “I have a dream”. De rest is geschiedenis.

 

Natuurlijk willen wij ons niet meten aan God of grote leiders zoals Martin Luther King. Maar ook in het dagelijkse leven zijn dromen belangrijk om onszelf en onze omgeving beter te maken. Een van de grootste Christelijke schrijvers, C.S. Lewis, schreef zelfs dat wij onszelf niet kunnen bevrijden van wat fout is, als we niet duidelijk in onze dromen kunnen zien wat goed is.

 

Ook onze scholen, leerlingen, docenten en andere medewerkers hebben het afgelopen jaar diverse kleine of grote aspiraties gerealiseerd. Ik wil daar graag enkele voorbeelden van noemen.

 

Maar eerst wil ik dankzeggen aan alle scholen, directeuren, leraren, leerlingen en medewerkers die hun hart geopend hebben voor kinderen uit St. Maarten, waar Orkaan Irma zelfs hun huizen en scholen heeft weggevaagd. Het was voor niemand gemakkelijk. Maar we zijn er trots op dat jullie er alles aan hebben gedaan om deze kinderen zo goed mogelijk op te vangen. Bewust of onbewust hebben onze scholen daarmee ook de RK identiteit tot uitdrukking gebracht. Namens het RK-Schoolbestuur: Masha masha danki.

 

En nu naar enkele bijzondere activiteiten van onze scholen van het afgelopen schooljaar, inherent aan de missie van onze organisatie.

 

Op creatief en cultureel gebied is er heel wat gebeurd.

Veel scholen hebben ruim aandacht besteed aan Siman di Kultura. In Plenchi, onze wekelijkse publicatie in EXTRA, konden we zien hoe St. Anthonius College, Kolegio Herman Joseph, Radulphus College en Kolegio Pierre Lauffer daar inhoud aan hebben gegeven. We zijn blij dat ze hun foto’s met Plenchi hebben gedeeld.


Het Maria Immaculata Lyceum faciliteerde een aantal gemotiveerde jongeren om in de oktober-vakantie naar school te komen om een creatieve videoclip te maken met informatie over toekomstmogelijkheden voor jongeren.


Het Maria College, St. Ignatius College en AGO St. Paulus College wonnen de eerste, tweede en derde prijs in de wedstrijd: Garbage is the New Music. Dit is een project van Selikor en MCB waarbij leerlingen uit ‘recycled’ materiaal zelf instrumenten maken en bespelen.


Heel apart was ook de expositie over dieren die het Coromoto College op 4 oktober organiseerde. Vooruitlopend op die expositie heeft het Coromoto College in september voor alle leeftijdsgroepen speciale lessen en activiteiten verzorgd over de wereld van dieren.


Koken is zeker een kunst. Zeker toen leerlingen van St. Anthonius College, Kolegio San Hosé en Kolegio Don Sarto tijdens de ‘Feria Kulinario di Kosecha di Tera’ bij Museo Tula de heerlijkste gerechten maakten van onze lokale producten. Ze wonnen respektievelijk de eerste, tweede en derde prijs.


 

Op artistiek gebied valt er ook wat moois te melden.

Het pilot-project ‘Leerorkest Curaçao’ op Maria Auxilliadora is een inisiatief van de Curaçaose opera-zangeres Tania Kross. Leerlingen krijgen onder begeleiding van Denise Aalse muzieklessen van ervaren docenten. Op 2 yuli hebben ze vol trots het volkslied laten horen.


Op sociaal gebied kreeg Cameron Olaria van Frater Evonius school een erkenning van de Kiwanis Club in het kader van hun programma Hoben Destaká. Dit is één van de proyekten van Kiwanis om verantwoordelijkheid en leiderschap voor de toekomst te stimuleren.


De Key-Club van Frater Aurelio SBO heeft onder andere de handen uit de mouwen gestoken in Parke Trópikal Korsou.


Het Maria College organiseerde in december weer een Dia Sosial. Leerlingen gingen naar verschillende sociale instellingen om een helpende hand te bieden.


Leerlingen, docenten en vrijwilligers van VSBO St. Jozef hebben mooi werk verricht in het kader van CuraDoet. Onder andere komt het logo en het beeld van de patroonheilige van de school weer goed voor de dag.


Het Radulphus College besloot in het kader van CuraDoet een helpende hand te bieden aan Kolegio San Martin de Pores. Een mooie geste van solidariteit.


 

Op informatief gebied hebben verschillende scholen speciale activiteiten verzorgd.

Berg Carmelcollege kwam opnieuw met het Programa Pedagógiko Positivo om ouders van leerlingen te steunen om op een positieve manier met het gedrag van hun kind om te gaan.


Maria Auxiliadora hield in november een open dag voor ouders en het St. Antonius College organiseerde voor de derde keer een observatiemorgen in het kader van zijn Parents University.


Het Glorieux College
Pabien “We believe Kids Foundation”, naschoolse opvang van het Glorieux College met een Appeltje van Oranje. Erkent als een van de beste projecten van Nederland en Nederlands Caribbean.


Verschillende scholen hebben ook voor studenten een informatiedag georganiseerd. Meer dan 540 jongeren bezochten de informatiedag van de RK-MTS, waar ze demonstraties en uitleg kregen over Bouw, Elektra en IT.


Regina Pacis VSBO informeerde toekomstige studenten over de sektoren Zorg & Welzijn en Economie. Ook hier werden er demonstraties gegeven.


Leerlingen van Joseph Civilis zijn kampioen geworden in de voetbalwedstrijd voor mannen, georganiseerd door FDDK. Het vrouwenteam werd nummer drie én werd uitgeroepen tot het meest gedisciplineerde team. Stanley van Blarcum werd de meest gedisciplineerde individuele speler.


RK MTS is er trots op dat hun leerling Siamani Boekhoudt van de afdeling Electrotechniek een SCHOLARSHIP heeft gekregen om verder te gaan met baseball. We wensen hem alle succes toe voor de toekomst.


Op cognitief gebied is het team van St. Paulus VSBO/AGO als eerste school op Curaçao met een programma begonnen voor onderwijsvernieuwing volgens het concept ‘Whole School, Whole Community, Whole Child’. Dit is het resultaat van maandenlange intensieve samenwerking.


Het team van Maria Immaculata Lyceum (MIL) heeft op het schoolplein een Taaldorp opgezet waar alle deelnemers in het Nederlands over verschillende onderwerpen communiceerden. Deze actie verdient ook een vermelding voor creativiteit. Voor het funderend onderwijs heeft MIL een taalmap opgesteld met veel voorkomende woorden.


Op het gebied van ons Papiamentu is MIL goed voor de dag gekomen in Arte di Palabra, zowel op Curaçao als in de wedstrijd tussen de ABC-eilanden. De leerlingen die speciaal uitblonken waren Gyandro Marselia en Brooke Shields Goedgedrag.


Joseph Civilis VSBO/AGO schitterde in Arte di Palabra op verschillende terreinen. Op Aruba werd Derickson Ellensburg winnaar in de kategorie ‘bestaande verhalen’. En Ruvienska Estachia won in de kategorie ‘originale verhalen’.


Pabien ook aan het St. Franciscus College met zijn tweede plaats in de kwis ‘Tur ta Konta’. St. Franciscus is er trots op dat hun leerling Zexing Wu de eerste individuele prijs gewonnen heeft en nu kampioen rekenen is op Curaçao.


 

 

De Blenchischool heeft haar 50 jarig bestaan gevierd en Kolegio Sùr Herman Josehp hun 45 jarig bestaan. RC 80 jaar en de Stella Maris 55 jaar. We wensen alle medewerkers van deze 4 scholen veel kracht en wijsheid toe om de weg te banen voor een nóg betere toekomst.


 

Zeker niet in de laatste plaats willen wij onze honkbalteam feliciteren met hun wereldkampioen titel. De directie van het RKCS heeft in overleg met de honkbal federatie als volgt besloten. Vanaf volgende week zal het logo van de honkbalfederatie naast onze logo verschijnen op al onze officiele correspondientie, met vermelding World champions 2018. Daarnaast zullen we spirituele- en lifecoaches beschikbaar stellen aan onze kampioenen.

Het begon allemaal met een droom van de honkbalspelers op Curacao om de beste te worden. Ze zijn niet alleen de beste van Curacao geworden, ook de beste van Latino AMERICA en uiteindelijk the world champions.


 

 

Beste aanwezigen,

Moge u zich laten leiden door de oneindige wijsheid van God om al uw dromen te realiseren dit schooljaar. Voornamelijk de droom die we samen delen, een maximale ontplooing van de talenten van onze leerlingen. Een digitale reis naar Excellentia. Ik wens jullie allemaal een fijne conferentie toe.


Stichting R.K. Centraal Schoolbestuur - © 2022