Bestuursfilosofie

Onze bestuursfilosofie:
De stichting wordt volgens het model van “corporate governance” aangestuurd door een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op de Raad van Bestuur. Dat betekent dat de meeste schoolbestuurlijke bevoegdheden in mandaat zijn overgedragen aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is samengesteld uit een Algemeen directeur, een Onderwijsdirecteur en een Financieel directeur. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de formulering en de uitvoering van het strategische beleid en de realisatie van de doelstellingen van de organisatie. De Raad van Bestuur stelt op grond van het strategische beleidsplan de kaders waarbinnen de verschillende afdelingen van het hoofdkantoor en de schooldirecties min of meer zelfstandig kunnen opereren. De Raad van Bestuur werkt op basis van een jaarkalender en een jaarlijkse beleidscyclus met daarin jaarlijkse managementrapportages (jaarverslagen). De Raad van Bestuur rapporteert periodiek aan de Raad van Toezicht.
Stichting R.K. Centraal Schoolbestuur - © 2023