Samenvatting toespraak Rick Vandermyden – Startconferentie 2016

Rick Vandermyden: Bespoedig het verschil in het leven van de leerlingen

Rick Vandermyden begon zijn presentatie met een kernvraag: “Wie, behalve uw familie, heeft ooit iets gezegd of gedaan wat een verschil in uw leven uitmaakte?” Hij beantwoordde de vraag zelf door op de zaal te wijzen: “Jullie. Bijna altijd is het een leerkracht of een coach die iets zegt of doet, wat achteraf gezien een verandering ten goede inluidde in het leven van een kind.”

Vandermyden stelde voor om dat verschil, oftewel die verandering ten goede, te bespoedigen door bewust te kijken naar de goede kwaliteiten van de leerlingen. Hij gaf legio voorbeelden uit zijn persoonlijke omgeving om te laten zien hoe dat werkt. Een bemoediging door de leerkracht op een bepaald gebied hoeft niet te betekenen dat de leerling later die richting op gaat. Wel kan het de leerling het zelfvertrouwen geven om ook op ander gebied meer te willen bereiken. Dat verschil uitmaken in het leven van de kinderen, is in de context van het onderwijs een ‘dream’ die door Teamwork kan worden nagestreefd.

Volgens Vandermyden is Teamwork essentieel voor vele gebieden in het leven, zowel op persoonlijk, spiritueel of zakelijke vlak. Sterker nog, mensen die daar niet voor openstaan, beknotten hun eigen kansen om het beste uit hun leven te halen. Aan de hand van de principes van John Maxwell toonde Vandermyden aan dat Teamwork begint met het creëren van een gemeenschappelijke visie, oftewel een gemeenschappelijke droom. Daarvoor zal het team zich tot elkaar moeten verbinden. Juist dat is in de meeste organisaties een uitdaging.

Vandermyden stelde voor om daarvoor te putten uit drie bronnen:

1. Natuurlijke vaardigheden: Waar zijn de teamleden van nature goed in en hoe kunnen wij dat nog verder opvijzelen.
2. Hun verstand: Wat is het intellect van onze teamleden? Hoe kunnen zij hun kennisniveau opwaarderen?
3. Hun hart: “What gets them fired up”? Wat zijn de grootste passies van het team en wat zijn ze bereid te doen om de visie van het team waar te maken?

Docenten kunnen deze Maxwell principes onderling inzetten, maar ook in hun klassen en groepen op school. Zij zullen ervaren dat ze daarmee veel meer uit hun leerlingen kunnen halen.

Stichting R.K. Centraal Schoolbestuur - © 2022