Samenvatting toespraak Marc Hooijschuur – Startconferentie 2016

Geplaatst: 09 AUG 2016

Barmhartigheid als dream van elk team

Tijdens zijn toespraak gaf de priester Marc Hooijschuur een ruwe schets van een samenleving die steeds meer lijkt te verbrokkelen. Het ontbreekt er aan een ideaal dat eenheid sticht. Het belang van het individu weegt er vele malen zwaarder dan het belang van het collectief. Hij wees er op dat het vanuit die context geen gemakkelijke opgave is om het thema van de startconferentie “Teamwork makes the dream work” daadwerkelijk handen en voeten te geven.

Tegelijkertijd herinnerde hij de aanwezigen er aan dat juist het katholieke onderwijs in deze sterk veranderende maatschappelijke omstandigheden verantwoordelijkheid draagt en met het evangelie goud in handen heeft. “Wie ben ik zonder de (A)ander?”, zo vroeg hij zich bijvoorbeeld af. “Is de (A)ander een belemmering om mijzelf te kunnen zijn, of juist een voorwaarde?”

Marc Hooijschuur richtte vervolgens zijn focus op het begrip barmhartigheid, als een ’ingrediënt’ dat van grote betekenis kan zijn bij mijn verhouding met de (A)ander. Hij noemde de aanwezigheid van barmhartigheid de dream van elk team. Deze stelling werd geïllustreerd door het begrip barmhartigheid verder uit te diepen aan de hand van het Bijbelse verhaal over de Barmhartige Vader en de Verloren Zoon. Duidelijk werd dat de christelijke barmhartigheid verbindend werkt en als zodanig in het kader van genoemd thema van de startconferentie een opdracht is én een kans biedt voor het katholieke onderwijs in het nieuwe schooljaar 2016-2017.

Stichting R.K. Centraal Schoolbestuur - © 2022