Samenvatting toespraak Valorie Burton – Startconferentie 2016

Valorie Burton: Geluk brengt succes.

Valorie Burton startte haar presentatie met een verrassende stelling: “Mensen die gelukkig zijn, bereiken gemakkelijker hun doel.” Dat noemt zij positieve psychologie en is precies het omgekeerde van wat de meeste mensen denken. Velen van ons streven naar een doel, in de hoop dat wij gelukkiger worden als wij dat bereiken. Volgens Valorie Burton werkt het beter andersom.

 

De spreekster ging kort in op de theoretische bijzonderheden van bedoelingen, doelstellingen en visie van personen of groepen. Zij ziet bedoelingen als uitgangspunt. Een leerkracht of een team kan die benaderen door zich af te vragen: “Wat probeert God via mij te doen? Wat kan ik toevoegen aan het leven van mijn leerlingen?” Uitgaande van die bedoelingen volgen praktische doelen. Kort gezegd: wat willen we doen, bereiken, of worden? Die doelen moeten uitgaan van de levenswaarden van de docenten. Ook is het belangrijk om ze op te bouwen uit kleinere doelen die op korte termijn haalbaar zijn, om de motivatie erin te houden. “Set goals that stretch you, but don’t break you”. Tot slot komt de visie, oftewel de vraag hoe je te werk moet gaan om dat te bereiken.

 

Het grootste deel van Burton’s speech was echter zuiver inspirerend. Ze vertelde dat haar eigen carrière als schrijfster te herleiden is tot een opmerking van een docent op de lagere school, die verzekerde dat ze goed kon schrijven. Toch waarschuwt ze om kinderen niet lukraak te complimenteren. Niet zomaar roepen dat ze geweldig zijn, of slim zijn. Want dan geven ze het op zodra een opdracht moeilijk lijkt. Valorie Burton adviseert een “growth mindset”. Complimentjes zijn goed, als ze maar beseffen dat er ruimte is om meer te leren. Wees dus zorgvuldig met feedback.

Valorie eindigde haar presentatie waarmee ze begon: het belang van een geluksgevoel. Maar wie dacht dat hij achterover kon leunen totdat het geluk in zijn schoot viel, had het lelijk mis. Burton verzekert dat mensen aan “thought management” kunnen doen: je kunt je gedachten sturen om je emoties positief te beïnvloeden. Dat kan bijvoorbeeld door God te danken voor ieder moment dat het goed met je gaat, het kan door je verbonden te voelen met anderen, of het kan door simpelweg te glimlachen, waardoor je het gelukhormoon endorfine stimuleert. Desnoods dwing je jezelf om secondenlang iiiii te zeggen. Ze besloot haar toespraak met het hilarische beeld van leerkrachten die glimlachend en iiiii roepend door de scholen stuiteren.

Stichting R.K. Centraal Schoolbestuur - © 2022