Introductie Brainard Martina

Mijn naam is Brainard Martina en ik treed per 1 februari in dienst van het Rooms-Katholiek Centraal Schoolbestuur (hierna: ‘RKCS’) als financieel directeur. Middels dit stuk wil ik mijzelf heel kort introduceren en overigens een toelichting geven van mijn professionele carrière en andere activiteiten.

Brainard is op 2 april 1976 in Amsterdam, Nederland geboren. Zijn belangrijkste kenmerken zijn: gedreven, doorzetter, is zeer actief, is veeleisend qua kwaliteit van het werk en is een inspiratie bron voor mensen waarmee hij samenwerkt. Hij is gelukkig getrouwd met Lisette en heeft twee kinderen: Kirby (12) en Letizia (5).

Op 2 januari j.l. heb ik het heugelijk feit gevierd dat ik 18 jaren lang als openbaar (extern) accountant bij een Big 4 accounting firm heb gewerkt. Een mijlpaal waar ik enigszins in dit stuk stil wil staan. Mijn carrière is als volgt verlopen, startende vanaf mijn studiejaren.

Als M.A.V.O vier leerling (1992) van het Mgr. Zwijssen College wist ik al dat ik Registeraccountant wilde worden. Ik had een passie voor met name de vakken: boekhouden, bedrijfsrekenen/calculatie en economie. Voorts ging ik naar het Middelbaar Administratief Beroepsonderwijs (‘M.A.O.’) om o.a. mijn diploma’s PD Boekhouden en Moderne Bedrijfsadministratie te behalen. De M.A.O heb ik in het jaar 1996 succesvol afgerond. Hierna ging ik naar de Universiteit van de Nederlandse Antillen (‘U.N.A.’) waar ik mijn Bachelor of Science in Accounting in het jaar 2000 succesvol heb voltooid. Per 2 januari 2001 trad ik in dienst van PricewaterhouseCoopers Curaçao (‘PwC’) als junior assistent accountant, waar ik toen betrokken was bij de controle-opdrachten van verschillende bedrijven en organisaties o.a. RKCS en Stichting Onderhoud Scholen. Accountants hebben namelijk een zeer boeiend beroep…., want als accountant kom je namelijk ‘de keuken’ binnen van verschillende bedrijven.

In augustus 2001 ben ik begonnen met mijn Master of Science in Accounting en de studie tot Registeraccountant aan de Stichting Curises. In september 2004 was ik theoretisch klaar. Op dat moment was het de juiste moment om mijn horizon verder verbreden in het buitenland en koos toen om in dienst te treden als ervaren senior assistent accountant in de havenstad, Rotterdam bij PwC.  Deze stap was een zeer mooie stap waar ik heel veel ervaring heb opgedaan als openbaar accountant en als professional. Ik heb toen in Nederland onder begeleiding van het Erasmus Universiteit mijn Master scriptie geschreven. In NL heb ik promotie gemaakt naar assistent manager en bediende klanten (van maandag tot en met donderdag) in de financiële sector. De verschillende bedrijven in de financiële sector betroffen: banken, verzekeraars, leasemaatschappijen, beleggingsmaatschappijen, pensioenfondsen, en een Marketmaker. Overigens was ik één keer in de week (op vrijdag) betrokken op het vaktechnisch bureau van kantoor in Amsterdam bij de opdrachten tot het reviewen van IFRS jaarrekeningen en met het werken aan consultaties op het gebied van IFRS gericht op financiële instrumenten. (IAS 32, IAS 39 en IFRS 7). In juni 2007 heb ik mijn Master of Science in Accounting en mijn RA in September van datzelfde jaar afgerond en besloot toen om terug te keren naar dushi Curaçao in 2008, waar ik als audit manager aan de slag ging werken bij Ernst & Young Curaçao. Naast mijn audit klanten, startte ik tevens als part-time docent bij de UNA en doceerde het vak: Externe verslaggeving. Tevens gaf ik de vakken Externe verslaggeving en Audit & Assurance aan de Stichting Curises/ICUC en Externe verslaggeving aan de SPD studenten. Voorts was ik lid van de learning team van EY en faciliteerde interne trainingen van de audit methodologie en IFRS als basis IFRS trainingen aan klanten. Snel had ik door dat het doceren/kennis overdragen ook een passie is.

In 2 januari 2011 startte ik als audit senior manager bij Deloitte Dutch Caribbean (‘DDC’) waar ik tot en met heden met veel plezier heb gewerkt aan een zeer breed klanten portefeuille. Naast audits heb ik ook gewerkt aan verschillende advies (non-audit) opdrachten. De afgelopen 8 jaren bij Deloitte heb ik keihard samengewerkt met het management en partner team aan het kwaliteitsagenda als gevolg van de steeds strenger wordende internationale vereisten. Tevens was ik verantwoordelijk manager voor de commerciële activiteiten van de auditafdeling als onderdeel van de Clients & Industries team.

Na 18 jaren ervaring binnen de accountancy, met verschillende klanten, en een behoorlijk netwerk is het voor mij het moment aangebroken om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Ik heb in de laatste 11 jaren in mijn rol als (senior) audit manager voortdurend communicatie gehad en discussies gevoerd met de ‘C-suite’ over belangrijke issues en soms zeer complexe zaken. Deze mooie ervaring is zeker een toegevoegde waarde voor mij om als financieel directeur het RKCS te bedienen. Naast mijn professionele carrière, ben ik actief in de Katholieke Kerk, waar ik als lektor fungeer bij Parochie Sta Rosa di Lima en ben ik lid van de commissie die verschillende activiteiten in de Parochie organiseert. Voorts ben ik lid van ‘Couples for Christ’ Curaçao en lid van de leader team van de jeugdgroep ‘Youth for Christ’; Overigens ben ik namens de Parochie lid van de commissie Pastoral di Famia Sector Curaçao van het Bisdom van Willemstad en ben ik tevens lid van de commissie belast met Caritas. Er zijn andere activiteiten waar ik betrokken ben, die ik een ander keertje of persoonlijk zal toelichten.

De afgelopen jaren ben ik heel nieuwsgierig geworden en diep geraakt van de beauty van ons Katholieke Kerk met name de “Catechism of the Catholic Church” is hierbij een belangrijke bron. Ons Katholieke Kerk omvat een ‘hidden treasure’,  waar je liefde steeds groter voor wordt naarmate je die ontdekt en je verder in verdiept.  Ons geloof is gebaseerd op het Heilige Geschrift, documenten van het Magisterium maar ook de traditie van onze (voor)ouderen en dit moeten we onze jeugd op onze scholen samen met de ouders overbrengen. Ik ben een ‘Proud Catholic’ en die proudness moeten we met z’n allen dragen en anderen vooral onze jeugd mee inspireren.

Gezien alle ervaringen die ik heb opgedaan in mijn professionele carrière en mijn werkzaamheden in de Kerk denk ik dat ik een zeer belangrijke toegevoegde waarde kan leveren aan de visie, missie en de organisatie van het RKCS. Ik zie ernaar uit om samen met mijn nieuwe collega’s te werken aan een mooie toekomst voor onze jeugd op Curaçao waar gefocused moet worden aan zowel intellectuele kennis aangevuld met spirituele vorming ondersteund door normen en waarden volgens de Katholieke leer. Een belangrijk kenmerk van alle Curaçaoënaars waar wij trots op moeten zijn, is het feit dat wij verschillende talen beheersen en excelleren in ons vakgebied maar anderszins ook top prestaties leveren op het gebied van sport, muziek, drama, andere culturele activiteiten etc. zowel lokaal, maar nog belangrijker op internationaal niveau. De goede dingen moeten we behouden, maar sterker nog innovatief zijn!

 

Let’s do it together for our Youth!

Stichting R.K. Centraal Schoolbestuur - © 2021