TKL Biologie

Home Omhoog

SECTOR: ZORG & WELZIJN 
KLAS: 4 LEERWEG: TKL VAK: BIOLOGIE SCHOOLJAAR: 2006-2007
PERIODE DATUM STOFAANDUIDING EXAMENEENHEID TOETSVORM TOETSDUUR GEWICHT RESULTAAT HER J/N OPMERKINGEN
4                     thema aanduiding:
AUG-OKT THEMA 7: Bloed & Bloedsomloop   K9 Schriftelijk 45 minuten 1x   N  basis+verrijkingsstof!
                   
  THEMA 6; Gaswisseling   K9 Schriftelijk 45 minuten 1x   N  
WEEK                  
32 - 44 THEMA 8: Opslag, Bescherming   K9 Schriftelijk 45 minuten 1x   N  
            & Uitscheiding                
                   
  THEMA 6A: Regeling (3vmbo-KGT)   Schriftelijk 45 minuten 1x   N  
                   
  Werkbladen mbt thema 6,7,8   K3 Schriftelijk 90 minuten 1x   N GROEPSWERK
                   
  SE 4: Thema 6 + 6A + 7 + 8     Schriftelijk 90 minuten 2x   N  
                     
5                      
NOV-FEBR THEMA 5 Voeding & Vertering   K9 Schriftelijk 45 minuten 1x   N  
                   
  THEMA 9A: Gedrag (3vmbo-KGT)     Schriftelijk 45 minuten 1x   N  
WEEK                  
45 - 06 THEMA 1: Stofwisseling   K9 Schriftelijk 45 minuten 1x   N  
                   
  THEMA 2: Planten   K6 Schriftelijk 45 minuten 1x   N  
                 
  Werkbladen mbt thema 1,2,5   K3 Schriftelijk 90 minuten 1x   N GROEPSWERK
                   
  SE 5: Thema 1 + 2 + 5 + 9A     Schriftelijk 90 minuten 2x   N  
                   
6                      
MRT-APR THEMA 3: Ecologie     Schriftelijk 45 minuten 1x   N  
                 
  THEMA 4 Mens & Milieu     Schriftelijk 45 minuten 1x   N  
WEEK                  
07 - 24 THEMA 5A: Evolutie (3vmbo-KGT)     Schriftelijk 45 minuten 1x   N  
                 
SE 6: Thema 3 + 4 + 5A     Schriftwelijk 90 minuten 2x   N  
                 
  EXAMENTRAINING                
                   
  PROEFEXAMEN     Schriftelijk 90 minuten 1x   N  
                   
                   
                   
                     
Deze examenonderdelen worden niet in het centraal examen getoetst:
K5: Schimmels en bacterien
HET GEMIDDELDE EINDCIJFER VOOR HET SCHOOLEXAMEN WORDT ALS VOLGT BEPAALD: K6: Planten en dieren en hun samenhang
K7: Mensen beinvloeden hun omgeving
Gemiddelde Periode Cijfer = (P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6) / 6 (P = periode cijfer ) K10: Bescherming
Eindcijfer = ( Gemiddelde Periode Cijfer + examencijfer) / 2 K11: Reageren op waarnemingen
V3: Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie