PKL Nederlands

Home Omhoog

SECTOR: ZORG & WELZIJN
Nederlands
KLAS: 4 LEERWEG: P.K.L. VAK: NEDERLANDS SCHOOLJAAR: 2006-2007
PERIODE DATUM STOFAANDUIDING EXAMENEENHEID TOETSVORM TOETSDUUR GEWICHT RESULTAAT HER J/N OPMERKINGEN
4 9 aug-4 nov.                    
2006 Herh: Woordenschat/Gram./Signaal- Stijl/Leesvaardigh.         S      60 min. 1      Neen  
         woorden                
       BLOK 1                
  WEEK Vocabulaire/Gram./Zinsbenoemen e/Gram./Woordbenoemen Stijl            
   32  _  44 Zinsontleding              S      90 min. 1      Neen  
          Blok 2                
  Idioom/Hoofdgedachte/Kerngedachte Stijl/Leesvaardigh.          S      90 min 2      Neen  
  Gram.   Fixtie            
                   
  S.E. Blok 1 en 2. Leesvaardigheid S.E. Tekstanalyse          S      90 min 2      Neen  
                     
5                      
6 nov. 9 feb.       BLOK 3                
2006-2007 Tekst/ Woordenschat/ Gram. Stijl/Leesvaardigh.          S       60 min 1       Neen  
Vocabulaire                
                 
WEEK Idioom/ Kernwoorden/Hoofdgedachte Stijl/Leesvaardigheid         S         60 min 1       Neen  
   45  -  06 Sollicitatie-en Klachtenbrief/FormulierSchrijfvaardigheid            S       60 min 1       Neen  
                   
                   
  S.E. II   Spreekvaardigheid          M        15 min 2       Neen  
  S.E. II   Schrijfvaardigheid          S        60 min 2       Neen  
                     
6 12 feb- 4mei       BLOK 4                
2007 Examentraining   Leesvaardigheid          S        60 min 1       Neen  
                 
Examentraining   Kijk-en Luistervaar-          M                  60 min   1       Neen  
    WEEK     digheid            
   07-18                  
  S.E. III   Kijk-en Luistervaar            
      digheid          M         60 min 2       Neen  
                   
  CENTRAAL EXAMEN   Tekstanalyse          M                120 min   1       Ja  
      Leesvaardigheid            
                     
SE 1 + SE 2 + SE 3 + SE 4 + SE 5 + SE 6 = Gemiddelde SE waarmee je naar het examen gaat
Gemiddelde SE + cijfer CE = eindcijfer