Het S.O.P.

Home Omhoog

Hier zult u heel binnenkort kennis kunnen maken met het S.O.P.

Het school ontwikkelingsplan

De school heeft een schoolontwikkelingsplan welke als leidraad dient om op gestructureerde wijze de gestelde doelen te bereiken. Het basisplan is opgesteld voor de jaren 2003 tot 2009 en zal elk jaar geŽvalueerd moeten worden en gereviseerd aan het begin van elk nieuw schooljaar.

Voor de jaren 2007-2011 is er wederom een S.O.P. opgesteld met die aandachtspunten waar de komende 5 jaar extra aan gewerkt zal worden.