Onderwijsfunctionaris Funderend Onderwijs

Het R.K. Centraal Schoolbestuur (RKCS) is op zoek naar een gedreven:

Onderwijsfunctionaris Funderend Onderwijs

De Stichting R.K. Centraal Schoolbestuur beheert 53 scholen in het Funderend Onderwijs, Speciaal Onderwijs, VSBO, SBO en HAVO/VWO. Bij de Stichting zijn ruim 1.300 medewerkers werkzaam die onderwijs bieden aan 18.000 leerlingen. De Stichting stelt zich ten doel om de belangen van onderwijs en opvoeding in Rooms Katholieke geest te behartigen. Als onderwijsfunctionaris wordt u belast met het beheer van en de supervisie op het onderwijsproces in het Rooms Katholiek Funderend Onderwijs. U wordt tewerkgesteld op het kantoor van het R.K. Centraal Schoolbestuur als staffunctionaris en u legt verantwoording af aan de onderwijsdirecteur.

Inhoud van de functie:

U zorgt voor de strategische beleidsvorming en –advisering aan de onderwijsdirecteur. U geeft leiding en sturing aan de scholen. U bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het FO-onderwijs inclusief ondersteuning bekostigingsstelsel.

Vereisten:

* Academisch werk- en denkniveau;

* Leidinggevende ervaring;

* Brede kennis van en inzicht in de maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het onderwijsbeleid en beoogde innovaties daarin;

* Kennis van en inzicht in de ontwikkelingen binnen de gerelateerde onderwijsgebieden;

* Inzicht in vraagstukken en problemen die zich op andere (onderwijs) werkterreinen afspelen;

* Goede managementvaardigheden;

* Vaardigheid in het onderhouden van contacten;

* Kunnen omgaan met tegengestelde belangen en in het ontwikkelen van draagvlak voor nieuwe ideeën en concepten;

* Vaardigheid in het vertalen van onderwijsprogrammering naar de nodige aanpak en werkwijze binnen de scholen;

* Kennis van en inzicht in het “Antilliaans” onderwijssysteem;

* Vaardigheid in het organiseren en begeleiden van werkprocessen;

* Bekend met soortgelijke onderwijssystemen in het buitenland;

* Openstaan voor feedback, flexibel en stressbestendig;

* Rooms Katholiek en bereid zijn uit overtuiging het Rooms Katholiek Onderwijs te dienen.

Wat bieden wij:

Het RKCS biedt een uitdagende functie waarin u met gedreven mensen werkt in een cultureel en maatschappelijk betrokken organisatie. De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met het ervarings- en opleidingsniveau van de sollicitant. Daarnaast bieden wij goede opleidingsmogelijkheden, ondersteuning en begeleiding.

Geïnteresseerd?

Wij ontvangen uw sollicitatiebrief en curriculum vitae graag uiterlijk 13 februari 2019 per e-mail via werving@rkcs.org. Nadere informatie kunt u opvragen bij mevrouw S. Kwas, Human Resources Manager van het R.K. Centraal Schoolbestuur

Stichting R.K. Centraal Schoolbestuur - © 2019