Onderwijsfunctionaris Funderend Onderwijs

De Stichting R.K. Centraal Schoolbestuur beheert 53 scholen in het Funderend Onderwijs, Speciaal Onderwijs,VSBO,
SBO en HAVO/VWO. Bij de Stichting zijn ruim 1.300 medewerkers werkzaam die onderwijs bieden aan 18.000
leerlingen. De Stichting stelt zich ten doel om de belangen van onderwijs en opvoeding in Rooms Katholieke geest te
behartigen.

De Stichting is op zoek naar kandidaten voor de functie van:

Onderwijsfunctionaris Funderend Onderwijs

 

Als onderwijsfunctionaris wordt u belast met het beheer van en de supervisie op het onderwijsproces in het
Rooms Katholiek Funderend Onderwijs.

Plaats in de organisatie

U wordt tewerkgesteld op het kantoor van het R.K. Centraal Schoolbestuur als staffunctionaris en u legt verantwoording af aan de onderwijsdirecteur.

Functie-inhoud

 

Functie eisen:

 

 

Schriftelijke sollicitaties, voorzien van een curriculum vitae kunnen tot uiterlijk 29 juni 2018 ingediend worden bij het
R.K. Centraal Schoolbestuur, Julianaplein 23, Postbus 3019 t.a.v. mevrouw S. Kwas of per e-mail: werving@rkcs.org
of mai@rkcs.org
Nadere informatie kunt u opvragen bij mevrouw S. Kwas, HR-Manager van het R.K. Centraal Schoolbestuur.

Een psychologische evaluatie kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Stichting R.K. Centraal Schoolbestuur - © 2018