Directeur FO (m/v)

De Stichting R.K. Centraal Schoolbestuur beheert 53 scholen in het Funderend Onderwijs, Speciaal Onderwijs, VSBO,
SBO en HAVO/VWO. Bij de Stichting zijn ruim 1.300 medewerkers werkzaam die onderwijs bieden aan 18.000
leerlingen. De Stichting stelt zich ten doel om de belangen van onderwijs en opvoeding in Rooms Katholieke geest te
behartigen.

De stichting is voor het schooljaar 2018-2019 op zoek naar kandidaten voor de functie van

Directeur FO (m/v)

  

De functie-inhoud:

Stichting R.K. Centraal Schoolbestuur - © 2019