Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur wordt gevormd door de algemene directeur, mevrouw drs. L. van Lamoen-Garmers, de financiële directeur, mevrouw K. Lombardi-de Freitas Brás MSc.RA en de onderwijsdirecteur, mevrouw P. Suiskens.

Mevr. L. van Lamoen-Garmers

Algemeen directeur

Onderwijs was vroeger dagelijkse kost bij ons thuis. Ieder gesprek tussen mijn moeder en haar zusters begon en eindigde over het reilen en zeilen op school. Dat krijg je als 3 zusters voor hetzelfde beroep kiezen en voor hetzelfde schoolbestuur gaan werken. Het bijzondere is dat 2 van hen ook nog hun hart hebben verloren aan een Garmers. Twee broers getrouwd met 2 zusters waardoor het RK ruim 30 jaar 2 onderwijzers in dienst had met als achternaam Garmers-Leitoe.

Mijn ouders hebben samen 3 kinderen gekregen. Ik ben nummer 2 en hun enige dochter. Op vierjarige leeftijd werd de basis voor mijn verdere schoolopleiding gelegd op de Theresita kleuterschool, door o.a. juffrouw Maria, juffrouw Ruth en juffrouw Beatrix. Op de lagere school, Brigidaschool, kijk ik terug met veel plezier. Iedere leerkracht heeft een stempel gedrukt op mijn ontwikkeling. Juffrouw Tinny Landwier was de parel op het gebied van pedagogisch en respectvol corrigeren, maar tegelijkertijd ook master in de creatieve didactiek. Ik ken alle tafels nog, die hebben we zingend geleerd. Juffrouw Ritvelt was zeer streng, maar kon als de beste uitleggen. Als je de breuken niet kent, dan heb je haar geen pompelmoes zien delen in de klas. En zo kan ik van juffrouw Daal, meneer Marchena en yufrouw Ranis ook veel moois vertellen.

Op het MIL heb ik een fantastische periode gehad dankzij vrienden, het docententeam en natuurlijk Eddy, Chata en Dayline. Vervolgens heb ik in Nederland mijn diploma Interdisciplinaire Onderwijskunde gehaald aan de Universiteit van Nijmegen.
Inmiddels ben ik getrouwd met Rudsel van Lamoen en moeder van 4 zonen. Thuis wordt er nog steeds over het onderwijs gesproken. Kan het anders?

Mevr. P. Suiskens
Directeur onderwijs

De loopbaan van Petra Suiskens is gestart in het onderwijs in de functie van docent. Vervolgens heeft zij gekozen voor management-en adviesfuncties in zowel de politiek bestuurlijke omgeving als in de commerciële sector. Het behalen van resultaten om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten is voor haar van belang. Hierbij zijn de medewerkers die een rol hebben in het onderwijs onontbeerlijk en hebben recht op aandacht.

Het onderwijs is bij uitstek een organisatie waar het draait om aandacht. De leerlingen staan centraal en de medewerkers op de scholen zijn hierbij van onschatbare waarde. De problematiek waar het onderwijsveld mee te maken heeft is groot. De maatschappij verandert en er zijn geregeld nieuwe eisen die aan het onderwijs worden gesteld.

Om hiermee om te kunnen gaan is het voor Petra noodzakelijk de kwaliteiten van de medewerkers te ontwikkelen, te versterken en passend in te zetten. Het ultieme doel: de leerlingen te begeleiden tot jong volwassenen die zelverzekerd met een diploma naar de volgende fase in het leven gaan. Kinderen zijn immers de toekomst! Aandacht voor talenten en het bieden van maatwerk in leren vergroot ook de kans op succes voor de kinderen. Het motto van Petra: ‘Samen werken aan de toekomst van onze kinderen’.

Stichting R.K. Centraal Schoolbestuur - © 2020