Onderwijsconvenant

Beste Collegas ,

We worden herhaaldelijk benaderd met de vraag wanneer we de afspraken in het nieuwe onderwijsconvenant arbeidsomstandigheden zullen nakomen. In deze bijgevoegde brief , getekend door de overheid en de Sitek, wordt u uitgelegd dat er werkgroepen zijn ingesteld om de gemaakte afspraken te concretiseren. U zult t.z.t. door de overheid worden geinformeerd wanneer de overeengekomen afspraken kunnen worden uitgevoerd. Zodra we een gecorrigeerde convenant (of de errata ontvangen) zullen we die ook op onze website plaatsen.

Vriendelijke groeten

Download brief

Stichting R.K. Centraal Schoolbestuur - © 2018